top of page

In-Person Appointment/Spotkanie osobiste

Zapraszam klientów indywidualnych oraz pary.

  • 50 minutes
  • 300 złotych polskich
  • Wileńska 14/73

Service Description

Sexological Consultation Sex & Relationship Coaching Life Coaching W przypadku wizyty osobistej wejście od Wileńskiej 14 (tuż obok apteki) lok. 73 (7 piętro). Parking dostępny przy sklepie Lidl. Kod do domofonu 03644. Dostępna poczekalnia, gdzie można śmiało zrobić sobie coś do picia i poczekać na wizytę. Do zobaczenia!


Cancellation Policy

If the client does not call the visit at least 24 hours before the session, and the money has been transferred to the account - it is not possible to change or refund. However, if the change takes place 24 before the planned meeting, you can then postpone the visit to any available date. If the client is late for the meeting by more than 15 minutes, the session is also canceled and there is no possibility of a refund. If the cancellation is on my side (less than 24 hours before the session), then the next session is guaranteed free of charge. Jeżeli klient nie zgłosi wizyty najpóźniej 24 godziny przed sesją, a pieniądze zostały przelane na konto – nie ma możliwości zmiany ani zwrotu pieniędzy. Jeśli jednak zmiana nastąpi na 24 godziny przed planowanym spotkaniem, istnieje wówczas możliwość przełożenia wizyty na dowolny dostępny termin. W przypadku spóźnienia się klienta na spotkanie powyżej 15 minut sesja również zostaje odwołana i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Jeżeli rezygnacja leży po mojej stronie (mniej niż 24 godziny przed sesją), kolejna sesja jest gwarantowana gratis.


Contact Details

  • Wileńska 14, Warsaw, Poland

    +48512500868

    ozzcoach@outlook.com


bottom of page