top of page

Available Online

Virtual Consultation/ Konsultacja Online

Zapraszam na sesje online pary oraz klientów indywidualnych.

  • 50 minutes
  • 300 złotych polskich
  • Customer's Place

Service Description

Sexological Consultation Life Coaching Sex & Relationship Coaching Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) Meetings take place in Google Meets application. You do not need to download the application to make an appointment. Just click on the link. I will send you a link on your email. Konsultacja seksuologiczna Coaching życiowy Coaching seksu i związków Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach Spotkania odbywają się w aplikacji Google Meets lub za pośrednictwem platformy Znany lekarz. Aby umówić się na wizytę nie musisz pobierać aplikacji. Wystarczy kliknąć na link. Wyślę Ci link na Twój e-mail.


Cancellation Policy

If the client does not call the visit at least 24 hours before the session, and the money has been transferred to the account - it is not possible to change or refund. However, if the change takes place 24 before the planned meeting, you can then postpone the visit to any available date. If the client is late for the meeting by more than 15 minutes, the session is also canceled and there is no possibility of a refund. If the cancellation is on my side (less than 24 hours before the session), then the next session is guaranteed free of charge. Jeżeli klient nie zgłosi wizyty najpóźniej 24 godziny przed sesją, a pieniądze zostały przelane na konto – nie ma możliwości zmiany ani zwrotu pieniędzy. Jeśli jednak zmiana nastąpi na 24 godziny przed planowanym spotkaniem, istnieje wówczas możliwość przełożenia wizyty na dowolny dostępny termin. W przypadku spóźnienia się klienta na spotkanie powyżej 15 minut sesja również zostaje odwołana i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Jeżeli rezygnacja leży po mojej stronie (mniej niż 24 godziny przed sesją), kolejna sesja jest gwarantowana gratis.


Contact Details

+48512500868

ozzcoach@outlook.com

Wejście tuż obok apteki. Piętro 7 lokal 73 Klatka B Wileńska 14, Warsaw, Poland


bottom of page