top of page

Konsultacje Online & Stacjonarne

01.

Dla par i osób klientów indywidualnych - podczas pierwszej konsultacji rozmawiamy i staramy się określić wspólny cel. Spotkania te mogą zaowocować zmianą w postrzeganiu Twojego partnera, poprawą komunikacji w związku, zidentyfikowaniem obszarów, które Twoim zdaniem wymagają poprawy i wizją, która będzie dla Ciebie satysfakcjonująca! Pierwsza sesja ma zazwyczaj charakter wzajemnego poznania się i ustalenia, czy to właśnie ze mną chcesz pracować. Ma także na celu ustalenie zasad, metod współpracy i określenie granic.
 

Sex coaching ma pomóc Ci poszerzyć Twoje seksualne menu, lepiej poznać swoje potrzeby i seksualność. Dzięki narzędziom wykorzystywanym podczas sesji możesz poprawić kontakt ze swoim ciałem, nauczyć się dotyku i intymności.

Techniki podczas takich zajęć to techniki, które pomagają połączyć się ze swoim ciałem. Należą do nich praktyki oddechowe, ćwiczenie dotyku na sobie i/lub partnerze lub coachu (ja), techniki obrazowania itp. Proces coachingowy trwa w zależności od potrzeb i tempa pracy klienta. Może to być od kilku do kilkunastu spotkań. Nie każdy trener seksu będzie odpowiedni dla każdego klienta. Ważne jest jeśli masz  potrzebę rozwoju, zmiany itp. znalazł formę, która najbardziej Ci odpowiada.

02.

Coaching to przede wszystkim towarzyszenie człowiekowi w rozwoju. Podczas sesji skupiamy się na znalezieniu celu i ustaleniu kroków, które przybliżą Cię do jego osiągnięcia. Koncentrujemy się na poszerzeniu perspektywy, zmianie sposobu myślenia, wprowadzeniu wspierających przekonań, poznaniu siebie, swoich motywów, zasobów i obszarów do rozwoju. 

W life coachingu, także wykorzystuję techniki oddechowe, wyobraźniowe i ruchowe. Jeśli jesteś gotowy, aby wyruszyć w podróż pełną samopoznania, rozwoju osobistego, mogę służyć jako Twój oddany partner i przewodnik. Razem możemy pracować nad stworzeniem życia, jakiego pragniesz i na które zasługujesz.

03.

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT) to krótkoterminowe podejście terapeutyczne, zorientowane na cel, oparte na dowodach, które obejmuje zasady i praktyki psychologii pozytywnej. Pomaga klientom dokonać zmiany poprzez konstruowanie rozwiązań, a nie skupianie się na problemach. W najbardziej podstawowym sensie SFBT jest niosącym nadzieję, wywołującym pozytywne emocje, zorientowanym na przyszłość narzędziem formułowania, motywowania, osiągania i utrzymywania pożądanej zmiany zachowania.

Centralna filozofia

JEŚLI COŚ DZIAŁA, RÓB TEGO WIĘCEJ
JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA - ZRÓB COŚ INNEGO
JEŚLI COŚ NIE JEST ZEPSUTE - NIE NAPRAWIAJ

04.

First-time Consultation

Pierwsza konsultacja pozwala omówić Twój stan psychiczny oraz wyzwania emocjonalne i życiowe, a następnie znaleźć dalsze kroki, które pozwolą Ci rozwiązać trudności i zmaksymalizować komfort psychiczny. Podczas sesji badam także oczekiwania i preferowaną przyszłość, aby ustalić najlepszą metodę współpracy lub ewentualnie przekierować Cię do innego specjalisty.

Często słyszę słowa o doświadczeniach klienta z innym specjalistą. Czasem są one korzystne, innym razem nie. Rozumiem, że pierwsza wizyta może być stresująca i generować szereg pytań.
Nie każdy trener/specjalista jest dla każdego klienta. Jednak dopiero decydując się na spotkanie możesz sprawdzić, czy dobrze wybrałeś. „Na spotkaniu powinna pojawić się jakaś iskra, nić porozumienia” – wiem, że to może przyjść z czasem…
Mamy prawo wyboru, mimo że spotkania czasem będą budzić różne emocje – one mają swój cel, pozwólmy im istnieć i je odczuwać.

Jestem gotowa, abyś powiedział/ła mi, które narzędzia najbardziej Ci odpowiadają lub są dla Ciebie interesujące.
Dla mnie najważniejsza jest otwarta komunikacja i relacja, którą mamy szansę wspólnie stworzyć!
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze mną!
Rozpocznijmy razem tę piękną podróż!

bottom of page